البرز مقتدرانه بر سکوی اول و سوم قهرمانی کشور ایستاد

حضور تیم درگ هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی استان البرز در دور اول مسابقات درگ قهرمانی کشور 

 

دور اول مسابقات درگ قهرمانی کشور روز جمعه 1395/02/10 در بوستان ولایت تهران برگزار شد.

تیم درگ استان البرز با ترکیب آقایان امیر حسین شادفرخ، مسعود ماجدی، محمدحسین منتظر، امیرحسین میرزایی، مرتضی محمدظاهر، مهدی المایی و بابک بابا و به سرپرستی آقای مرتضی شادفرخ؛ رئیس محترم کمیته درگ هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی استان البرز در این دوره از مسابقات شرکت نمود.

و امیر حسین منتظر و مهدی آلمایی توانستند مقتدارنه بر سکوی اول و سوم کلاس چهار سیلندر توربو بایستند.