انتصاب مسؤل برگزاری همایش ونمایش های خودروهای اسپرت شهری حوزه اتومبیلرانی کانون در استان تهران


🔵🔴آقای درویشی؛ مدیر محترم حوزه اتومبیلرانی کانون جهانگردی ‌اتومبیلرانی کشور روز سه شنبه بیست و يكم اردیبهشت ماه ، طی حکمی رسمی آقای علي كاويان پور  را به عنوان مسؤل برگزاری همایش ونمایش های خودروهای اسپرت شهری حوزه اتومبیلرانی کانون در استان تهران  منصوب و معرفی کردند. 

✅آقای درویشی ضمن آرزوی سلامتی و موفقیت برای ایشان بیان کردند:«با انتصاب مسئولان برگزاري نمايش و همايش هاي خودروهاي اسپرت شهري در حوزه هاي اتومبيلراني سراسر كشور ، شاهد توسعه اين رشته در كشور خواهيم بود و تابستان امسال نخستين همايش و نمايش ملي خودروهاي اسپرت شهري به طور همزمان در سراسر كشور برگزار خواهد شد."

 @alborzmac