برگزاری تست استعداد سنجی ریس اتومبیلرانی

تست استعداد سنجی  ریس اتومبیلرانی در پیست شهید چمران برگزار شد

 

 

هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی استان البرز روز جمعه 1395/02/31 تست استعداد سنجی رشته ریس اتومبیلرانی را در پیست شهید چمران کرج برگزار کرد.

در این تست استعداد سنجی که  با حضور سی نفر شرکت کننده از سراسر استان البرز اجرا شد،  سه نفر رتبه عالی، ده نفر رتبه خوب و هفده نفر رتبه متوسط را کسب نمودند. 

حضور در کارگاه های آموزشی استان و شرکت در مسابقات کشوری، همراه تیم منتخب استان البرز از نتایج شرکت در تست های استعداد سنجی می باشد.

شایان ذکر است تاریخ برگزاری تست های استعداد سنجی در سایر رشته های موتورسواری و اتومبیلرانی از طریق همین سایت متعاقباً اعلام خواهدشد.