نتايج مسابقات رالي تور گردشگري " جام مدافعان سلامت و امنيت"

نتايج مسابقات رالي تور گردشگري " جام مدافعان سلامت و امنيت"

🏆كلاس جانبازان و معلولان :

🥇مقام اول :
سپيده افشار (راننده) محسن قهرماني(نقشه خوان )
🥈مقام دوم:
عليرضا قره شيداني( راننده ) فاطمه مقدم (نقشه خوان)
🥉مقام سوم :
محمدحسين خادمي (راننده) محمدعلي خادمي (نقشه خوان )

🏆كلاس خانوادگي:
🥇مقام اول:
فرشيد صبري(راننده) شبنم زارع(نقشه خوان)
🥈مقام دوم:
مژگان مجيدي (راننده) بنيامين خلج(نقشه خوان)
🥉مقام سوم:
بهرام اسدي (راننده) حسن شجاع پور(نقشه خوان)


🏆🏆🏆همچنين كاپ اخلاق اين مسابقه به خانم مهري ذاكري تعلق گرفت . آقاي اكبر خلج به عنوان شركت كننده پيشكسوت به دريافت كاپ نائل شدند و خودروي آقاي هومن اصلاني برنده كاپ زيباترين خودرو شد.

🔷🔶مسابقات رالي تور گردشگري خانوادگي" جام مدافعان سلامت و امنيت " جمعه يازدهم مهرماه از مهرشهر استان البرز آغاز و در استان قزوين درياچه اوان پايان پذيرفت .
اين مسابقه به مناسبت هفته گردشگري و روز جهاني جهانگردي توسط كانون جهانگردي و اتومبيلراني كشور و با همكاري هيات موتورسواري و اتومبيلراني استان البرز برگزار شد .

@alborzmac