نخستین ضیافت افطاری امسال بزرگان موتورسواری واتومبیلرانی کشور

Gmail - Eftar

نخستین ضیافت  افطاری امسال  بزرگان موتورسواری واتومبیلرانی کشور با حضور
 
جناب آقای اردشیر درویشی رییس محترم هیات استان البرز 
 
جناب آقای محمدخانی ؛ مدیرعامل شرکت صنایع غذایی گلنوش و عضوهیات رییسه استان البرز
 
جناب آقای محمدفراهانی؛ نائب رئیس هیأت استان البرز و رئیس کمیته دریفت فدراسیون
 
جناب آقای رضا پازند؛ رئیس کمیته مربیان استان البرز و رئیس کمیته ریس اتومبیلرانی فدراسیون
 
جناب آقای همتیان؛ رئیس هیأت استان تهران
 
 آقای زینلی ؛ دبیر هیأت استان تهران
 
آقای سعیدجعفری؛ رئیس کمیته آفرود استان البرز
 
آقای سیدرضا موسوی ؛ رئیس کمیته برگزاری مسابقات استان البرز
 
آقای ساسان صباحی؛ دبیر کمیته موتورریس استان البرز 
 
آقای رضامختاری؛ رئیس کمیته خودروهای کلاسیک  استان البرز 
 
ومهدی شهری؛ رئیس کمیته آفرود شهرستان کرج به میزبانی آقای آرش حاجی جعفری؛ رئیس کمیته
 
دودیفرانسیل هیأت استان تهران
 
یکشنبه هفتم خرداد ماه