واگذاری دو قطعه زمین به منظور احداث پیست

Gmail - Pist

.
عصر  چهارشنبه دهم خرداد ماه ، جلسه ای با حضور آقای مهندس حامد فرضی؛ مدیرکل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز، آقای امیر غفرانی؛ مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان البرز، آقای اردشیر درویشی؛ رئیس محترم هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی استان البرز و آقای سعید جعفری؛ رئیس کمیته آفرود استان البرز  و اصحاب رسانه و خبرگزاری ها از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰در اداره کل  منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز برگزار شد.
در این جلسه درخصوص واگذاری دو قطعه زمین به منظور احداث پیست موتورسواری و اتومبیلرانی ، گفت و گو  و موافقت های اولیه حاصل شد. 
این دو قطعه زمین جمعاًبه مساحت  شصت هکتار به پلاک های ثبتی ۴۹۵۵۱۰ و ۳۹۷۷۱۸۰  پس از جانمایی از طریق Google map مورد بررسی و مذاکره قرارگرفت. که انشالله پس از مکاتبه مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز با منابع طبیعی استان مراحل واگذاری زمین انجام خواهدشد