کسب مقام سوم قهرمانی کشور

خانم مرجانه باغبانی بر سکوی سوم رقابت های آفرود سرعت قهرمانی کشور ایستاد

 

دور نخست مسابقات آفرود سرعتی قهرمانی کشور روز جمعه 1395/02/24 به میزبانی استان قزوین برگزارشد.

تیم آفرود استان البرز با ترکیب خانم ها زاهده اسکندرلو، مرجانه باغبانی و آقایان کاظم جعفری، سیامک عالی، موتضی مولایی، مجتبی تراب نژاد، سهیل گلستان، عزت شمس، محمدحبیبی، علی نخبه زارع وحسن یاری به سرپرستی آقای سعید جعفری در این دوره از رقابت ها شرکت داشت.

خانم مرجانه باغبانی در کلاس 3500 cc تا 4500 cc این دوره از رقابت ها، بر سکوی سوم قهرمانی کشور ایستاد.