گردهمایی خانواده بزرگ اتومبیل رانی

گردهمایی خانواده بزرگ اتومبیل رانی

 

رروز دوشنبه مورخ 1394/03/11
ساعت 17:30
تهران - اتوبان شهید بابایی- به سمت لشکرک- سمت چپ - میدان فشم - بعد از پل آهنی- پیست کارتینگ فراسا